قم

در قم، ایران
امروز: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر قم، در استان قم، ایران

اطلاعات شهر قم

آب و هوای شهر قم

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۰ درصد، فشار: ۳۰۸۱۶.۱۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۵

ساعت: ۱۸:۰۳

دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)