قم

در قم، ایران
امروز: پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر قم، در استان قم، ایران

اطلاعات شهر قم

آب و هوای شهر قم

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۹ درصد، فشار: ۳۰۷۱۴.۵۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۸

ساعت: ۲۰:۰۹

دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۱ (سانتیگراد)