قم

در قم، ایران
امروز: جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر قم، در استان قم، ایران

اطلاعات شهر قم

آب و هوای شهر قم

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۵۱ درصد، فشار: ۳۰۷۸۲.۲۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۲

ساعت: ۱۷:۲۳

دما: °۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما